Tagged in

tép nuôi chung với ốc

tép nuôi chung với ốc Nerita sẽ là lựa chọn khá thú vị. Cho bể tép cảnh của các anh em. Ốc Nerita không những ăn các loại rêu gây hại trong bể. Mà còn giúp giữ gìn vệ sinh hệ sinh thái bên trong bể thủy sinh hiệu quả hơn.

Menu