Tagged in

tép ong pinto

tép ong pinto là dòng tép cảnh khá đa dạng. Giá thành các em tép ong pinto này cũng rất khác nhau. Từ vài trăm ngàn đồng cho đến vài nghìn đô cũng có. Tuy nhiên cũng phụ thuộc vào giá cả của từng cửa tiệm.

Menu