Tagged in

tép rili đỏ

tép rili đỏ là loại tép rili nhưng bề ngoài có màu sắc đỏ nổi bật. Có đặc điểm rất dễ nuôi và khả năng thích nghi tốt với môi trường. Rất được lòng các anh em nuôi tép thủy sinh.

Menu