Tagged in

tép rili

tép rili là loại tép rất dễ nuôi, khả năng thích nghi tốt với môi trường. Tép rili cũng dễ nuôi như tép đỏ và tép vàng. Do đó, rất được lòng các anh em nuôi tép thủy sinh.

Menu