Tagged in

tép vàng sọc

tép vàng sọc tép vàng hay còn được gọi là tép vàng hoàng kim, tép hoàng kim. Đây là loài tương đối dễ nuôi, tương tự như tép đỏ hay tép cam. Về màu sắc, có hai loại tép vàng được dân nuôi tép yêu thích nhất hiện nay là. Tép vàng thuần túy và tép vàng sọc.

Menu