Tagged in

tép vàng

Tép vàng là loại tép khá dễ nuôi tương tự như tép RC. Tuy nhiên, chủ nuôi cũng cần sủi oxy và thêm khoáng cho tép vàng luôn khỏe mạnh.

Menu