Tagged in

tetraodon fluviatilis

tetraodon fluviatilis là cá Nóc kiểng, cá Nóc cảnh. Còn có tên tiếng anh là Carinotetraodon lorteti. Chúng còn được biết đến với cái tên cá Nóc xanh hay cá Nóc đốm xanh. Đây là loài cá cảnh nhiệt đới, chúng được tìm thấy nhiều ở các vùng Nam Á và Đông Nam Á.

Menu