Tagged in

thảm thực vật

thảm thực vật cây thủy sinh thường được trồng. Bên trong hồ thủy sinh tạo cảnh quan và trang trí bên trong hồ. Đồng thời cũng tạo ra lớp thảm thực vật giúp các loài cá thủy sinh dưới nước.

Menu