Tagged in

thần tiên kim sa

thần tiên kim sa vàng là loài cá thần tiên sở hữu vẻ ánh vàng phủ trên toàn bộ cơ thể. Từ phần thân, bụng, đầu cho đến phần vây cá. Nhìn chung, kích thước của chúng cũng cỡ những con cùng loại. Và tụi này cũng thích sống bầy đàn, theo đàn từ 4-5 con.

Menu