Tagged in

than tổ ong giá bao nhiêu

than tổ ong giá bao nhiêu than tổ ong mới. Than tổ ong chưa đốt có giá từ 10.000đ đến 12.000đ/viên. Còn than đã qua sử dụng thường được bán với giá từ 3.000đ đến 5.000đ/viên.

Menu