Tagged in

than tổ ong nuôi cá

than tổ ong nuôi cá hiện nay, ngoài lá bàng khô. Anh em dân chơi cá còn đang ráo riết truy lùng than tổ ong nuôi cá. Thời gian gần đây, chơi cá trong thùng xốp thủy sinh rất được nhiều anh em ưa chuộng. Do đó, than tổ ong đã qua sử dụng cũng được anh em dòm ngó đến.

Menu