Tagged in

than tổ ong

than tổ ong bên cạnh lá bàng, dân chơi cá cảnh hiện nay. Đang ráo riết săn lùng than tổ ong đã qua sử dụng. Than tổ ong có tác dụng gì mà được dân chơi cá cảnh săn lùng đến vậy?

Menu