Tagged in

thanh sứ hoa mai

thanh sứ hoa mai là vật liệu lọc nước cực kỳ phổ biến. Tác dụng của thanh sứ hoa mai là cải thiện nguồn nước. Là môi trường cho vi sinh cư trú nhờ những lỗ nhỏ li ti trên thanh sứ lọc hoa mai. Bên cạnh đó, còn loại bỏ các độc tố có trong nước.

Menu