Tagged in

thông tin về cá bình tích

thông tin về cá bình tích Cá bình tích còn được gọi với tên khác là cá bình trà. Đây là một trong những loài cá nhỏ khá dễ nuôi, dễ thích nghi. Đặc biệt dễ sinh trưởng, phát triển trong môi trường có oxi yếu. Do những đặc tính dễ nuôi, dễ thích nghi của nó mà được nhiều anh em nuôi cá cảnh yêu thích.

Menu