Tagged in

thông tin về cá la hán

thông tin về cá la hán Cá La Hán có tên tiếng Anh là Flower Horn. Và được biết đến lần đầu tiên vào giữa những năm của thập kỉ 1990-2000 tại Malaysia. Thực chất cá La Hán được tạo ra từ việc người Đài Loan lai tạo cá hồng két.

Menu