Tagged in

thú chơi cá đá

thú chơi cá đá hiện nay, phong trào, thú chơi cá đá. Cá betta, cá xiêm, cá chọi phát triển mạnh mẽ hơn. Với nhiều giống cá mới độc đáo hơn, được du nhập từ nước ngoài. Và kỹ thuật chăm sóc công phu hơn.

Menu