Tagged in

thú mua cá sấu hỏa tiễn

thú mua cá sấu hỏa tiễn Vào đầu những năm 2000. Cá sấu hỏa tiễn lần đầu tiên du nhập vào nước ta. Thú mua cá sấu hỏa tiễn là phong trào thời điểm đó, thu hút được kha khá sự chú ý của các anh em dân chơi. Mặc dù cũng ăn tạp và bản tính không phải dạng vừa đâu.

Menu