Tagged in

thú vui nuôi cá

thú vui nuôi cá Dân chơi cá cảnh có nhiều thú vui nuôi cá độc lạ mới mẻ. Chẳng hạn như nuôi cá Thòi Lòi trong hồ thủy sinh. Với khả năng hô hấp đặc biệt, chúng có thể trên cạn rất lâu. Anh em chơi cá cảnh đang săn lùng cá Thòi Lòi ráo riết.

Menu