Tagged in

thức ăn cho cá 7 màu con

thức ăn cho cá 7 màu con Cá bảy màu thực chất là loại cá ăn tạp. Chúng có thể ăn được cả các loại sâu bọ nhỏ. Như giun, sâu cắt nhỏ, bo bo đông lạnh, trứng tôm, trứng tép… Ấu trùng Artemia là thức ăn phù hợp nhất cho cá bảy màu con.

Menu