Tagged in

thức ăn cho cá bảy màu bột

thức ăn cho cá bảy màu bột nếu anh em không có nhiều thời gian để làm thức ăn cho cá bảy màu. Hãy lấy ngay thức ăn dạng viên. Đang cho cá bảy màu trưởng thành ăn, bỏ vào bọc ni lông rồi giã nhuyễn thành bột mịn. Khi cho cá bột ăn, anh em dùng chiếc tăm bông nhúng vào bột mịn rồi nhúng vào nước.

Menu