Tagged in

thức ăn cho cá bảy màu con mới đẻ

thức ăn cho cá bảy màu con mới đẻ là lòng đỏ trứng luộc lên phơi khô. Phơi khô là để. Cho đàn cá 7 màu bột ăn được lâu hơn một chút. Để tránh bị ẩm mốc, anh em nên cho vào thêm một ít muối hột, giữ cho lòng đỏ trứng lâu hơn.

Menu