Tagged in

thức ăn cho cá bình tích con

thức ăn cho cá bình tích con Bên cạnh rong rêu và các loại tảo. Cá bình tích con cũng có thể ăn được lăng quăng. Trùn chỉ hay cả những thức ăn khô dạng viên. Anh em có thể tìm thấy dễ dàng các sản phẩm này tại các cửa hàng cá cảnh.

Menu