Tagged in

thức ăn cho cá cánh dơi

thức ăn cho cá cánh dơi là ấu trùng, giáp xác, côn trùng, giun, tảo hay cả thực phẩm khô… Thực đơn của cá Cánh Dơi, có lẽ anh em cũng cần thay đổi thường xuyên cho chúng. Lưu ý là cần đảm bảo vệ sinh và cho ăn với lượng vừa phải.

Menu