Tagged in

thức ăn cho cá dĩa

thức ăn cho cá dĩa giai đoạn từ 3 tháng tuổi trở đi là giai đoạn trưởng thành ở cá dĩa. Các em cá dĩa có thể ăn được tảo. Trùn chỉ, tép nhỏ, lăng quăng, luân trùng, ấu trùng cá con, sâu đông lạnh. Bên cạnh đó cũng có thể cho chúng ăn thêm. Tim bò đông lạnh để khỏe mạnh, mau lớn và lên màu đẹp hơn.

Menu