Tagged in

thức ăn cho cá đuôi nước ngọt

thức ăn cho cá đuôi nước ngọt Khi lưu ý sử dụng. Các loại thức ăn chất lượng, sạch sẽ cho cá đuối nước ngọt. Đồng thời kiểm tra thức ăn có nguồn gốc. Xuất xứ rõ ràng để tránh lây bệnh cho cá Sam cảnh.

Menu