Tagged in

thức ăn cho cá ha lan

thức ăn cho cá ha lan Cá mún là loài cá ăn tạp. Dễ ăn, dễ nuôi, dễ thích nghi, dễ mau lớn, dễ phát triển. Các món cá mún yêu thích nhất là trùn chỉ, sâu đông lạnh, artemia, trứng tôm, trứng tép, bobo… Lưu ý trong quá trình cho ăn, không sử dụng các sản phẩm đã bị hỏng hoặc hết hạn sử dụng.

Menu