Tagged in

thức ăn cho cá hải hồ

thức ăn cho cá hải hồ Cá Hải Hồ hay có thói quen sục miệng xuống đáy. Nuốt những gì chúng ăn được. Sau đó lọc những thứ còn lại qua khe mang. Các món ăn cá Hải Hồ thích nhất là trùn chỉ, giun đất, lăng quăng, côn trùng nhỏ và cả thức ăn khô…

Menu