Tagged in

thức ăn cho cá hải tượng

thức ăn cho cá hải tượng là thịt động vật xay hoặc cắt nhỏ. Chẳng hạn như thịt gà, thịt bò, thịt heo, thịt ếch nhái… Các loại động vật giáp xác như tôm cua, động vật nhuyễn thể, mực…

Menu