Tagged in

thức ăn cho cá heo xanh đuôi đỏ

thức ăn cho cá heo xanh đuôi đỏ là các loại ốc có hại trong hồ. Ngoài ra còn thích ăn những thứ như: côn trùng, giáp xác, các loại thực phẩm tổng hợp… Anh em cần lên lịch khẩu phần ăn đa dạng và an toàn để cá sinh trưởng tốt.

Menu