Tagged in

thức ăn cho cá hòa lan

thức ăn cho cá hòa lan thích hợp nhất. Là trùn chỉ, sâu đông lạnh, artemia, trứng tôm, trứng tép, bobo… Các món này sẽ giúp tạo sự ngon miệng và thích thú cho cá hòa lan khỏi chán ăn.

Menu