Tagged in

thức ăn cho cá hoàng bảo yến

thức ăn cho cá hoàng bảo yến là các loại thịt tươi sống. Tôm, tép, côn trùng hay cả thức ăn tổng hợp. Với bản tính hung hãn, chúng sẵn sàng chén sạch những loài cá nhỏ hơn. Do đó, bạn không nên để chúng làm hàng xóm với nhau.

Menu