Tagged in

thức ăn cho cá hồng cam

thức ăn cho cá hồng cam Cá hồng cam rất dễ ăn vì là loài ăn tạp. Anh em có thể mua nhiều loại thức ăn cho chúng. Ngoài ra, thỉnh thoảng bổ sung dinh dưỡng cho cá hồng cam bằng thực phẩm tươi sống hoặc đông lạnh. Chẳng hạn như: tôm, giun cắt nhỏ…

Menu