Tagged in

thức ăn cho cá hồng két

thức ăn cho cá hồng két Cá hồng két ăn tạp, rất háu ăn và tinh nghịch nữa. Chúng không kén ăn lắm mà có thể xơi được hết nhiều loại thức ăn. Từ trùn chỉ, sâu đông lạnh cho đến thịt bò, đồ ăn thừa và thức ăn khô dạng viên. Thậm chí là cá hồng két cũng xơi luôn các em cá nhỏ vừa miệng của chúng.

Menu