Tagged in

thức ăn cho cá koi lên màu

thức ăn cho cá koi lên màu Thức ăn giúp cá Koi lên màu. Có độ đạm tối thiểu 36%. Thành phần gồm tảo Spirulina, Kill. Cung cấp một hệ thống dinh dưỡng cân bằng và giúp cá Koi cải thiện màu sắc.

Menu