Tagged in

thức ăn cho cá koi

thức ăn cho cá koi cá Koi có sức khỏe tốt, không hề kén thức ăn. Gần như chúng có thể ăn hết mọi thứ. Riêng với cá Koi bột thì thức ăn dành cho đàn cá con là cám, thóc lép, bã đậu. Hoặc thức ăn chế biến sẵn loại nhỏ hơn.

Menu