Tagged in

thức ăn cho cá lóc kiểng

thức ăn cho cá lóc kiểng thích hợp nhất là tép, cá con, giun đất hay các loại thức ăn đông lạnh. Hoặc trùn chỉ, bo bo và artemia. Khi cá lóc cảnh lớn hơn một chút. Anh em có thể xem xét đến việc cho ăn từ 3 đến 4 lần/tuần. Nhằm hạn chế bớt chất thải từ cá và tránh làm ô nhiễm nước trong hồ.

Menu