Tagged in

thức ăn cho cá lông gà

thức ăn cho cá lông gà là những loại giáp sát nhỏ, giun, trùng chỉ, thịt bò, lợn xay hay thức ăn hạt… Đây đều là nguồn dinh dưỡng chủ yếu cho cá Lông Gà. Khi sử dụng một loại thức ăn lâu ngày sẽ khiến cá chán ăn, bỏ ăn. Lời khuyên là thỉnh thoảng anh em hãy đổi món cho cá.

Menu