Tagged in

thức ăn cho cá mã giáp

thức ăn cho cá mã giáp Cá Mã Giáp là loài ăn tạp. Chúng sẽ ăn bất cứ thứ gì vừa miệng. Thực đơn khoái khẩu thường là ấu trùng, côn trùng nhỏ, giáp xác, trùng chỉ, trứng của các loài khác hoặc tảo. Các loại thức ăn dạng viên và dạng hạt cho đến những thức ăn tươi sống.

Menu