Tagged in

thức ăn cho cá mập thái

thức ăn cho cá mập thái Cá Mập Thái là loài ăn tạp. Chúng ưa những loại như côn trùng, giáp xác nhỏ, giun, trùng chỉ, thực vật thủy sinh, sinh vật phù du… Và cả thức ăn dạng viên. Chế độ ăn đầy đủ chất và an toàn để cá sinh trưởng tốt.

Menu