Tagged in

thức ăn cho cá mây trắng

thức ăn cho cá mây trắng là các loài sinh vật nhỏ không xương sống trong bể. Trong tự nhiên, loài cá này có thể ăn được cả ấu trùng, bọ chét nước. Thậm chí ăn cả côn trùng, động vật phù du, tôm ngâm muối, giun nhỏ và cả tảo xanh.

Menu