Tagged in

thức ăn cho cá mũi đỏ

thức ăn cho cá mũi đỏ rất đa dạng. Từ trùng chỉ, bo bo… cho đến các loại thức ăn dạng viên. Tuy nhiên chủ nuôi nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng an toàn, phong phú để đảm bảo cá phát triển tốt nhất.

Menu