Tagged in

thức ăn cho cá mún

thức ăn cho cá mún Nếu không có nhiều thời gian để chuẩn bị thức ăn cho cá mún. Anh em chủ nuôi có thể cho chúng ăn thức ăn khô dạng viên. Hoặc tép, cám công nghiệp, tomboy, tảo sprirulina… Không sử dụng các sản phẩm đã bị hỏng hoặc hết hạn sử dụng.

Menu