Tagged in

thức ăn cho cá neon lên màu

thức ăn cho cá neon lên màu cá Neon phát sáng là loài ăn tạp. Do đó, chúng cũng thuộc loại khá dễ ăn giống như các loài cá cảnh nhỏ dễ nuôi. Đối với cá Neon nhỏ khoảng 5 tháng tuổi, có thể ăn được bo bo, ấu trùng, artemia…

Menu