Tagged in

thức ăn cho cá ngựa vằn

thức ăn cho cá ngựa vằn chủ yếu là các loại giáp xác. Động vật không xương sống hay cả côn trùng. Chúng cũng có thể ăn thức ăn khô dạng viên. Nên cho cá sọc ngựa ăn 2 lần/ngày, chỉ cho ăn với lượng vừa phải, tránh lãng phí thức ăn và làm dơ nước trong hồ.

Menu