Tagged in

thức ăn cho cá nóc da beo

thức ăn cho cá nóc da beo là các loài cá nhỏ, ấu trùng trong nước. Đặc biệt món khoái khẩu nhất là những loại ốc có hại, gây hại cho bể thủy sinh. Tuy nhiên, cá nóc da beo có thể sẽ không thích ăn các loại thức ăn tổng hợp.

Menu