Tagged in

thức ăn cho cá ông tiên

thức ăn cho cá ông tiên là sâu, giun, ấu trùng, côn trùng, các loại cá nhỏ hay tép nhỏ. Thế nhưng, một vài trường hợp đặc biệt với những em cá thần tiên cá ông tiên sang chảnh. Các em ấy không thích hoặc rất ít khi chịu ăn các loại thức ăn khô dạng viên. Toàn đòi ăn các loại thức ăn tươi sống.

Menu