Tagged in

thức ăn cho cá phổi cẩm thạch

thức ăn cho cá phổi cẩm thạch cá phổi là loài săn mồi ăn thịt không khoan nhượng. Thức ăn cho cá phổi cẩm thạch là hầu hết những thứ săn được và vừa với miệng. Thực đơn có thể bao gồm các loại cá, tôm, cua và nhiều thức ăn khác.

Menu