Tagged in

thức ăn cho cá rồng lên màu

thức ăn cho cá rồng lên màu là các loại cá nhỏ, cá xiêm, nhái con, rít, gián… Thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần hãy đổi món. Cho chú cá rồng bằng mấy em cá nhỏ tươi ngon. Nếu anh em muốn cho cá rồng lên màu đỏ đẹp mắt thì có thể cho cá rồng ăn tôm hoặc tép nhỏ.

Menu