Tagged in

thức ăn cho cá rồng

thức ăn cho cá rồng Cá rồng ăn được nhiều loại thức ăn như các loại cá nhỏ, cá xiêm, nhái con, rít, gián… Nếu không có nhiều thời gian. Bạn có thể cho ăn thức ăn dạng viên. Tuy nhiên, để chú ta luôn khỏe mạnh. Và yêu đời thì nên kết hợp hai loại thức ăn này với nhau.

Menu