Tagged in

thức ăn cho cá sặc bướm

thức ăn cho cá sặc bướm các món khoái khẩu của loài cá sặc bướm. Thường là ấu trùng, côn trùng nhỏ, giáp xác, trùng chỉ, trứng của các loài khác hoặc tảo… Nói chung bất cứ thứ gì vừa miệng là cá sặc bướm sẽ ăn được.

Menu